WITAMY W PAPROCKICH LABIRYNTACH
WARSZTATY WIKLINIARSKIE W PAPROTACH

Uczestnicy warsztatów zaprojektują i rozpoczną założenia projektowe w cyklu trzyletnim ( potrzeba trzech lat do całkowitego ukształtowania form).W międzyczasie będzie przygotowywane salikarium ( ogród różnych gatunków wierzb).Plenerowicze rozpoczęli swoje zajęcia od warsztatów w czasie, których poznają technikę wyplotu.W warsztatach uczestniczą mieszkańcy Paprot oraz zaproszeni studenci kierunków plastycznych z południa Polski i Ukrainy.Efektem warsztatów będą prace rozpoczęte jako formy żywe, a także formy wiklinowe- ukończone,wykonane pod kierunkiem instruktorów.Coraz powszechniejsze zainteresowanie wierzbą jako materiałem energetycznym i plecionkarskim skłania nas do utworzenia w bliskiej przyszłości Centrum Edukacji Wierzbowej.

Webmaster: Marcin Sadowski